Masedoniese Roepstem vir Paulusse met PhD’s

Een van COVID-19 se byvoordele is dat die teologiese skole en – netwerke in Afrika begin het om nouer saam te werk en mekaar te help – nou meer as ooit tevore.

NetACT (https://netact.org.za/wordpress/) wat ontstaan het met die primêre doel om teologiese skole (wat uit NG Kerk-sendingwerk in Afrika ontstaan het) beter te laat saamwerk, het vanjaar hierin ’n leidende rol gespeel. Maar nou het hulle alle moontlike hulp van VGK- of NG Kerk-predikante met PhD-, DTh- of DLitt-kwalifikasies nodig.

Teologieopleiding in Afrika is in ‘n krisis omdat die COVID-19-pandemie veroorsaak het dat hulle drasties personeel moes verminder. As gevolg van die grendeltyd was daar vir meer as ses maande nie studente in klasse nie wat, in terme van hoe die meeste van die skole in Afrika funksioneer, beteken dat daar geen finansiële inkomste was nie.  

Ons doen ’n beroep op mense wat bereid sal wees om voor- en nagraadse studente aan die meer as 50 teologiese skole kosteloos te help met aanlyn-studiebegeleiding.

Wat sal van jou verwag word?

  • die aanbied van bepaalde teologie-modules, asook
  • hulp met studiebegeleiding.

Hoe sal dit werk?

Jy kan dit uit jou studeerkamer doen. Die onderrigmedium sal wees:

  • “Online Theological Education”
  • Zoom
  • en soortgelyke internet-programme.

Geleentheid van ‘n leeftyd

Ja, dit gaan ‘n opoffering wees, maar hierdie blootstelling kan jou lewe onherroeplik verander en verryk.

Wil jy deel van die span word?

Daar is 2 opsies:

1. Vul die aanlynvorm in by https://bit.ly/32UH7pR

OF

2. Vul asb hierdie vorm in en e-pos dit na prof. Jurgens Hendriks (Universiteit Stellenbosch) by hjh@sun.ac.za of na dr Nico Mostert (Universiteit van Vrystaat) by missio@ngkvs.co.za

Hierdie inligting help ons om ‘n databasis saam te stel vanwaar ons sal kan bepaal watter studieleier/medepromotor by watter module en watter student se studieveld pas. Ons stel die partye aan mekaar voor en die partye voer die res van die onderhandelinge met behulp van NetACT soos nodig.

Indien fondse gevind kan word, sal ons kyk of ons julle kan help om die bepaalde skool in Afrika te gaan besoek twv beter kontak en om die omstandighede en konteks te leer ken. Ons het met SU, UP, NWU en UFS ’n verstandhouding waar ons PhD-studente uit Afrika vir drieweke- opleidingskursusse in SA bymekaarkry waar hulle onder uitstaande akademiese begeleiding hulp kry rondom die formulering van hulle M- en D-navorsingsvoorstelle.

Dis ook die ideale tipe opleiding vir voornemende (mede-) studieleiers wat sou belangstel om hulleself beter te bekwaam vir die rol.